Jedną z najważniejszych form działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kwidzynie są zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. GOKiB Kwidzyn nie posiada swojej centralnej placówki, jak inne domy kultury. Nasze działania na co dzień prowadzimy na terenie gminy Kwidzyn. Dysponujemy 15 świetlicami kulturalno-oświatowymi, w których Instruktorzy GOKiB prowadzą cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Pomieszczenia wyposażone zostały w niezbędne wyposażenie, materiały dydaktyczne i plastyczne. Zajęcia są dopasowywane do potrzeb i zainteresowań mieszkańców danego rejonu, a także do wieku uczestników. Zadaniem instruktorów jest wspieranie rozwoju edukacyjnego i artystycznego uczestników zajęć, dlatego dzieci ze świetlic często uczestniczą w różnego rodzaju konkursach artystycznych.

  Zajęcia taneczne z GOKiB

  Zajęcia plastyczne z GOKiB

  Zajęcia instrumentalne z GOKiB

 

W związku z przerwą świąteczną zajęcia będą odbywały się do 15 grudnia 2023. W nowym roku 2024 startujemy z zajęciami  od 15 stycznia.

ŚWIETLICE KULTURALNO-OŚWIATOWE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W KWIDZYNIE

 1. Świetlica kulturalno-oświatowa w Rakowcu / Pracownia Rzeźby / ul. Sportowa 3
 2. Świetlica kulturalno-oświatowa w Pastwie / Pracownia Haftu Artystycznego / Pastwa 25
 3. Świetlica kulturalno-oświatowa w Podzamczu / Pracownia "Podgórze" / Podzamcze 17
 4. Świetlica kulturalno-oświatowa w Gurczu - Gurcz 27A / 2
 5. Świetlica kulturalno-oświatowa w Marezie - ul. Osiedlowa 6
 6. Świetlica kulturalno-oświatowa w Marezie - ul. Długa 5
 7. Świetlica kulturalno-oświatowa w Pawlicach - Pawilice 28
 8. Świetlica kulturalno-oświatowa w Rakowicach - Rakowice 3A
 9. Świetlica kulturalno-oświatowa w Rozpędzinach - ul. Kwaitowa 18
 10. Świetlica kulturalno-oświatowa w Lipiankach - Lipianki 12
 11. Świetlica kulturalno-oświatowa w Gniewskim Polu - Gniewskie Pole 19A
 12. Świetlica kulturalno-oświatowa w Dubielu - Dubiel 12
 13. Świetlica kulturalno-oświatowa w Brokowie - Brokowo 13
 14. Świetlica kulturalno-oświatowa w Kamionce - Kamionka 15B

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie umożliwia skorzystanie ze świetlic kulturalno-oświatowych w celu organizacji spotkań i prywatnych uroczystości. Informacje dotyczące wynajmów opublikowane zostały w zakładace: Oferta / Wynajem