1 marca 2022 r. zapraszamy do udziału w Uroczystych Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu” – głosi treść preambuły do ustawy. Jak podkreślił w uzasadnieniu do projektu jego wnioskodawca, śp. prezydent Lech Kaczyński, święto 1 marca miało stać się hołdem dla Żołnierzy Wyklętych za „świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

Indywidualne składanie kwiatów odbędzie się od godz. 9:30 przed tablicą pamięci Organizacji Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. dr. Władysława Gębika w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12 a następnie o godz. 10:00 przy Skwerze Żołnierzy Wyklętych przy ul. Grudziądzkiej w Kwidzynie.

Uroczyste obchody z udziałem pocztów sztandarowych rozpoczną się o godz.10:30 przy Skwerze im. Konfederatów Obrony Wiary i Ojczyzny w Marezie przy ul. Długiej 4a. Odbędzie się tu apel oraz indywidualne przemówienia, zostanie odśpiewana „Rota” oraz nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą pamięci Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny.

Na zakończenie obchodów o godz. 12:00 odbędzie się Msza św. w Katedrze pw. Św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie w intencji Żołnierzy Niezłomnych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę, a w szczególności za członków Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny oraz Organizacji Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej.  

Musimy pamiętać o ich niezłomnej postawie, szczerym patriotyzmie, poświęceniu i ofierze życia. Z ich dokonań wyrastała niepodległa Rzeczypospolita.

Cześć i Chwała Bohaterom!