Znamy już pierwsze wyniki konkursu Inicjatywy Lokalne w Gminie Kwidzyn 2.0 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu DK+ Inicjatywy Lokalne Edycja 2022.

Do konkursu przystąpiło 11 grup inicjatywnych. Wszystkie złożone wnioski zostały ocenione przez niezależną komisję, pod czujnym i życzliwym okiem animatora Narodowego Centrum Kultury Pawła Gębali.

Komisja miała niezwykle trudne zadanie, ponieważ projekty były ciekawe, różnorodne, pomysłowe, wskazujące na ogromną potrzebę działań twórczych w lokalnych społecznościach. W wyniku przeprowadzonej oceny do realizacji zakwalifikowano 7 inicjatyw.

Niestety limit środków finansowych określonych w regulaminie konkursu nie wystarczy na realizację inicjatyw w pełnym zakresie, dlatego komisja podjęła decyzję o zwołaniu dodatkowego spotkania dla grup inicjatywnych z animatorem NCK w celu wypracowania optymalnych rozwiązań, które pozwolą na realizację zakwalifikowanych inicjatyw.

Zależy nam również na tym, aby te grupy inicjatywne, które nie otrzymają dofinansowania mogły wspólnie z nami wypracować sposób na realizację choć części swoich działań. Jednak w jaki sposób będzie to możliwe dowiecie się na bardzo ważnym spotkaniu, które odbędzie się 14 czerwca w świetlicy kulturalno-oświatowej w Rakowcu. Obecność obowiązkowa dla wszystkich inicjatorów!!!

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku konkursów znajdą Państwo w opublikowanym poniżej protokole komisji konkursowej.

Protokół komisji konkursowej - wyniki konkursu:  protokół

 

 NOWOŚĆ   OPISY ZGŁOSZONYCH INICJATYW

----------------

GRUPA INICJATYWNA: AKTYWNI DLA BRACHLEWA | NAZWA INICJATYWY: SKARBY PRZYRODNICZO – HISTORYCZNE BRACHLEWA

Celem projektu jest aktywizacja społeczności Brachlewa oraz odkrywanie i promowanie walorów przyrodniczo – historycznych wsi. W sposób szczególny działania skierowane będą do rodzin z małymi dziećmi i młodzieży, którzy aktywnie włączą się w realizację przedsięwzięć.

Aktywni dla Brachlewa zainicjują działania zmierzające do stworzenia gry terenowej, pocztówki z logotypem miejscowości oraz tablic informacyjnych promujących najpiękniejsze zakątki wsi.

Wszystkie zamierzenia zostaną zrealizowane poprzez spotkania warsztatowe, warsztaty artystyczne i projektowe.

Efekty wypracowane w czasie inicjatywy będą na co dzień wykorzystywane przez mieszkańców, gości Brachlewa i uczestników zajęć edukacyjnych w Zielonej Szkole. Pocztówki mają być świetną promocją i formą pozdrowień z Brachlewa.

----------------

GRUPA INICJATYWNA: NOWODWORZACY | NAZWA INICJATYWY: MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA

Przez realizację inicjatywy Nowodworzacy chcieliby zachęcić mieszkańców Nowego Dworu do integracji międzypokoleniowej, obcowania ze sztuką, pomóc w pokonywaniu barier wynikających z wystąpień publicznych oraz wykreować warunki sprzyjające nowoczesnej długofalowej edukacji artystycznej.

Zwieńczeniem podjętych działań ma być organizacja koncertu pt. „Muzyka łączy pokolenia”, w którym wykonawcami będą mieszkańcy Nowego Dworu, uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej. Repertuar koncertu wypełnią piosenki kilku pokoleń, a realizatorzy zadbają o odpowiednią scenografię i dobór strojów. Organizację koncertu poprzedzą liczne spotkania przygotowawcze i próby z udziałem mieszkańców.

Inicjatorzy zakładają, iż wykonawcy będą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych realizowanych na terenie gminy Kwidzyn i prezentować swoje osiągnięcia na przeglądach regionalnych.

----------------

GRUPA INICJATYWNA: RAZEM DLA PAWLIC | NAZWA INICJATYWY: PAWLICE – TU SIĘ DZIEJE!!!

Celem inicjatywy jest integracja międzypokoleniowa ukierunkowana na wzmocnienie potencjału społecznego poprzez aktywność mieszkańców Pawlic. Integracji będzie towarzyszyła wzajemna inspiracja, poznawanie zasobów i potencjału swojego miejsca poprzez aktywne działania we wsi oraz otwartość na poznawanie nowych miejsc i zdobywanie zupełnie nowych doświadczeń.

W ramach inicjatywy przeprowadzony zostanie cykl spotkań  i jeden wyjazd o charakterze międzypokoleniowym. Grupa zaplanowała spacer historyczny z kijkami, warsztaty sadzenia i pielęgnacji roślin, warsztaty o pszczelarstwie i ziołach, a także przedstawienie najmłodszych mieszkańców Pawlic.

Inicjatorzy mają nadzieję, że uda im się stworzyć klimat i zainspirować społeczność  do zdobywania wiedzy z zakresu historii i kultury oraz zmotywować mieszkańców do wzajemnych kontaktów i wspólnego spędzania czasu.

----------------

GRUPA INICJATYWNA: OSIEDLOWA Z WERWĄ | NAZWA INICJATYWY: GĘSINA NIE TYLKO NA ŚW. MARCINA

Pomysłodawcy przedsięwzięcia postawili sobie za cel zachęcenie małej społeczności Marezy Osiedle do wspólnego spędzania czasu na spotkaniach związanych z popularyzacją spożywania i tworzenia nowoczesnych przepisów kulinarnych z gęsiny  oraz poznania tradycyjnej kuchni polskiej z gęsiną w roli głównej.  Inicjatorzy chcieliby włączyć do działania dzieci i młodzież uczęszczające do świetlicy wiejskiej, ponieważ rzemiosło kulinarne jest częścią kultury.

Grupa nieformalna zaplanowała wykład, warsztaty kulinarne dla mieszkańców, konkurs plastyczny dla dzieci oraz stworzenie publikacji internetowej  „Przysmaki z gęsiny”.

Planem inicjatorów po zakończeniu działań w ramach projektu jest organizacja spotkań i wystaw kuchni regionalnej wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich z Powiśla. Chcieliby pokazać, że nawet w tak małym sołectwie mieszkają ludzie z pasją potrafiący zarazić nią innych.

----------------

GRUPA INICJATYWNA: MY W KORZENIEWIE | NAZWA INICJATYWY: MURALOWA HISTORIA KORZENIEWA

Celem działań inicjatorów jest rozwijanie w środowisku lokalnym wiedzy historycznej związanej z dziejami Korzeniewa i okolic jak również odkrywanie i rozwijanie potencjału kulturowego mieszkańców.

Finalnym zadaniem projektu będzie mural o tematyce historycznej wykonany na budynku Biblioteki Publicznej w Korzeniewie. Wykonanie muralu poprzedzać będą spotkania historyczne i warsztaty plastyczne. Wszystkie przedsięwzięcia są skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zainteresowanych historią chętnych uczestników działań.

Grupa zamierza kontynuować inicjatywę pogłębiając wiedzę o Korzeniewie i okolicach poprzez utrwalanie historii w publikacjach i innych formach twórczych, z zaangażowaniem społeczności lokalnej.

 ----------------

GRUPA INICJATYWNA: MIŁOŚNICY CIUCHCI | NAZWA INICJATYWY: POWOJENNE LOSY KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ W MAREZIE

Miłośnicy Ciuchci chcieliby zainteresować mieszkańców powojenną historią kolejki wąskotorowej w Marezie, poszerzyć wiedzę uczestników o kolejnictwie wąskotorowym w Polsce oraz podjąć działania pokazujące alternatywne metody spędzania wolnego czasu. 

Inicjatorzy zorganizują seminarium historyczne, przygotują stałą ekspozycję oryginalnych biletów kolejkowych , opracują album ze zdjęciami i wyjadą na wycieczkę do Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji. Wszystkie działania odbędą się z zaangażowaniem społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

Pomysłodawcy mają nadzieję, że młodsi mieszkańcy Marezy przekonają się , iż kolejka może stanowić atrakcję turystyczną i warto kultywować lokalne tradycje. W przyszłości zamierzają stworzyć w wagonie umieszczonym na placu zabaw mini muzeum kolejki.

----------------

GRUPA INICJATYWNA: CIEKAWI SIEBIE | NAZWA INICJATYWY: ODKRYTE NA NOWO

Celem działań inicjatorów jest rozbudzenie i rozwinięcie podstawowych umiejętności kulinarnych wśród dzieci i młodzieży, przypomnienie tradycji i smaków dzieciństwa ich rodziców i babć poprzez warsztaty i spotkania międzypokoleniowe.

Grupa chciałaby również, by uczestnicy działań pokochali swoją miejscowość i okolice oraz poznali je na nowo. Mieszkańcy Rakowca udadzą się na wycieczkę po Gminie Kwidzyn odwiedzając jej najpiękniejsze i ciekawe zakątki. W ramach inicjatywy odbędą się również warsztaty lawendowe i spektakl amatorskiej grupy teatralnej.

Inicjatorzy są przekonani, że inicjatywa pozwoli odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców i przyczyni się do kolejnych aktywnych realizacji projektów na terenie sołectwa. Możliwość rozwinięcia swoich pasji, zainteresowań, poznanie ciekawych i nietuzinkowych ludzi są celem na przyszłość Ciekawych Siebie.