Znamy już pierwsze wyniki konkursu Inicjatywy Lokalne w Gminie Kwidzyn 2.0 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu DK+ Inicjatywy Lokalne Edycja 2022.

Do konkursu przystąpiło 11 grup inicjatywnych. Wszystkie złożone wnioski zostały ocenione przez niezależną komisję, pod czujnym i życzliwym okiem animatora Narodowego Centrum Kultury Pawła Gębali.

Komisja miała niezwykle trudne zadanie, ponieważ projekty były ciekawe, różnorodne, pomysłowe, wskazujące na ogromną potrzebę działań twórczych w lokalnych społecznościach. W wyniku przeprowadzonej oceny do realizacji zakwalifikowano 7 inicjatyw.

Niestety limit środków finansowych określonych w regulaminie konkursu nie wystarczy na realizację inicjatyw w pełnym zakresie, dlatego komisja podjęła decyzję o zwołaniu dodatkowego spotkania dla grup inicjatywnych z animatorem NCK w celu wypracowania optymalnych rozwiązań, które pozwolą na realizację zakwalifikowanych inicjatyw.

Zależy nam również na tym, aby te grupy inicjatywne, które nie otrzymają dofinansowania mogły wspólnie z nami wypracować sposób na realizację choć części swoich działań. Jednak w jaki sposób będzie to możliwe dowiecie się na bardzo ważnym spotkaniu, które odbędzie się 14 czerwca w świetlicy kulturalno-oświatowej w Rakowcu. Obecność obowiązkowa dla wszystkich inicjatorów!!!

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku konkursów znajdą Państwo w opublikowanym poniżej protokole komisji konkursowej.

 NOWOŚĆ  Protokół komisji konkursowej - wyniki konkursu:  protokół