Warsztat wydobywczy dla tworzącego się partnerstwa w ramach projektu „Partnerstwo lokalne – wspólne działanie z kulturą” odbył się w piątek 24 maja w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo -Technologicznym w Górkach. Spotkanie miało charakter otwarty dla wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w działania projektowe.

Zastosowanie metodologii warsztatowej World Cafe zagwarantowało żywe, kreatywne i otwarte dyskusje, które pozwoliły na wypracowanie ciekawych, różnorodnych i mających wspólny mianownik rozwiązań.

Co się udało?
- wypracować obszar tematyczny działań partnerstwa;
- dokonać mikrodiagnozy potencjału;
- określić zasady współpracy partnerstwa.

Przejście w porozumieniu i otwartości ścieżki warsztatowej nie byłoby możliwe bez naszej trenerki p. Lidii Miłosz. Poprzez swoją uważność i umiejętność słyszenia dała nam pewność, ze ważne są myśli, słowa i pomysły wszystkich uczestników spotkania.

Przedstawiamy członków partnerstwa:
- zespół Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kwidzynie
- Anna Wysocka – radna gminy Kwidzyn, sołtys sołectwa Pawlice
- Beata Przelińska – radna gminy Kwidzyn, sołtys sołectwa Brachlewo
- Koło Miłośników Ciuchci
- Stowarzyszenie Kobieca Przestrzeń Powiśla
- Tadeusz Łoziński – radny gminy Kwidzyn
- Stowarzyszenie Aktywne Korzeniewo

Przypominamy, że partnerstwo to równość, dobrowolność i wspólne cele. Zapraszamy na kolejne szkolenie tych, którzy chcieliby włączyć się w działanie, a z różnych przyczyn nie mogli być obecni.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2024.