Przed nami kolejne działania w ramach projektu DK+ Partnerstwo lokalne – wspólne działanie z kulturą!

Już we wtorek 4 czerwca o godz: 15:30 zapraszamy do świetlicy w Rakowcu na uroczyste podpisanie porozumienia partnerskiego. Tekst porozumienie został wypracowany podczas warsztatów szkoleniowych i zawiera to, co dla partnerstwa najważniejsze:

 - dlaczego to robimy, czyli cele i misję projektu;
 - jak, czyli zasady według których będziemy działać;
 - co, czyli co dokładnie będziemy robić.

Jeśli chcielibyście dołączyć do nas -zapraszamy!

Na kolejny warsztat szkoleniowy dla partnerstwa zapraszamy w poniedziałek 10 czerwca o godz. 15:30 do Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Górkach. Temat spotkania: „Współtworzenie oferty kulturalnej w partnerstwie”. Szkolenie poprowadzi p. Lidia Miłosz we współpracy z naszym mentorem Pawłem Gębalą.

Zachęcamy do włączenia się w partnerstwo na rzecz rozwoju kultury!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2024.