Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, wyznaczając nowe standardy organizacji działalności kulturalnej, skupił się wokół inicjatyw podejmowanych samodzielnie przez mieszkańców.

Postanowiliśmy odejść od modelu "kultury podawczej", co spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony mieszkańców Gminy Kwidzyn. Ośrodek przyjął rolę wspierającego, a mieszkańcy zaproponowali swoje sposoby na tworzenie działań kulturalnych w lokalnych środowiskach.

Inicjatywy Lokalne to ciekawe, oddolne projekty mieszkańców gminy Kwidzyn, które są cyklicznie organizowane od 2015 roku. Pierwszy projekt "Inicjatywy Lokalne" zrealizowany został we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu "Dom Kultury +", który kładzie nacisk na profesjonalizację placówek kulturalnych.

Inicjatywy przeznaczone są dla domów i ośrodków kultury, które gotowe są wprowadzać nowatorskie działania animacyjne, projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę. Działania ukierunkowane zostały na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury, stałych relacji z mieszkańcami gminy, na terenie których działamy. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma zaowocować stworzeniem wspólnych projektów, na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. Realizując te założenia, Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie dokonał diagnozy potencjału i potrzeb kulturalnych wśród mieszkańców Gminy Kwidzyn, a następnie ogłosił konkurs na realizację Inicjatyw Lokalnych. Zgłoszonych zostało kilkanaście inicjatyw, z których 6 otrzymało najwyższą punktację, a tym samym środki na realizację projektów. Pomysłodawcy zawiązali tzw. grupy nieformalne i rozpoczęli realizację zadań.

Każdego roku do konkursu przystępuje kilka grup inicjatywnych, które realizują swoje działania. Po każdej zakończonej inicjatywie, organizowane są spotkania podsumowujące, które mają za zadanie nie tylko obiektywnie ocenić dane działania, ale też  pozwala wyciągnąć potrzebne wnioski.

Inicjatywy to szereg interesujących spotkań w gronie liderek i liderów inicjatyw, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów, wskazują na trudności, wyzwania jak i ogromną satysfakcję z podjętych działań.

 

 Inicjatywy Lokalne 2022 - nagłówek

 INICJATYWY LOKALNE 2021 baner