Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej:

Za kołami to wieś,

Nie jakieś tam coś, gdzieś,

Gdzie nigdzie ludzie nie bywali!

 

                                                                                                                                                                                          C.K.Norwid "Przeszłość " 

 

 

To w tych słowach mieszkańcy sołectwa Korzeniewo, odnieśli się do współczesności.

Historia sołectwa Korzeniewo, powstało w ramach Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kwidzyn w roku 2017, dzięki działalności grupy nieformalnej "My z Korzeniewa".

Niniejszy zbiór to wspomnienia mieszkańców, stare i nowe fotografie z prywatnych archiwów, pocztówki a nawet dokumenty.

To tu znajdziecie informację o pierwszym Sołtysie, a nawet o Menonitach. To wszystko tworzy wyjątkowy zbiór Korzeniewskich informacji

które z całą pewnością będzie służyć, kolejnym pokoleniom. 

 My z Korzeniewa. Historia sołectwa z Korzeniewa. [ PDF I  7,50MB ]