publikacje

Dorobkiem wieloletniej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie są liczne publikacje, wydane w wyniku oraz przy okazji realizacji wielu zadań i projektów. Jesteśmy dumni, że znacząca część wydanych materiałów powstała z inicjatywy samych mieszkańców, którzy aktywnie uczestniczą i współtworzą życie kulturalne w lokalnej społeczności na terenie gminy Kwidzyn. Nic więc dziwnego, że wśród nich znajdziemy zarówno historie dawnych mieszkańców, opisy regionalnej przyrody i zabytków, ale także kulturę ludową i tradycję Powiśla.

Wydanie publikacji zostało sfinasnowane z zaangażowaniem środków finansowych, pochodzących z różnych źródeł, m. in. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Narodowego Centrum Kultury, ze środków unijnych oraz z budżetu Gminy Kwidzyn. Wszystkie publikacje udostępnione zostały do powszechnego użytku na zasadach domeny publicznej.

Niewątpliwie do takich publikacji należy zaliczyć: