Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie znalazł się w gronie beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne - 2022
Z przyjemnością informujemy, że nabór do tegorocznej, jubileuszowej 10. edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne ogłaszany przez Narodowe Centrum Kultury został właśnie rozstrzygnięty. Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie zajął 7 miejsce na liście zakwalifikowanych projektów.

W wyniku procedury konkursowej Narodowe Centrum Kultury wyłoniło 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty uzyskały najwyższe oceny. W 2022 roku łączne wsparcie, które otrzymają od NCK w ramach tego programu, wynosi 2 mln zł. W stosunku do poprzednich edycji budżet programu zwiększył się o ¼.
W ramach naboru wpłynęło 176 wniosków. W związku z dużą liczbą złożonych aplikacji, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów, dla realizacji założeń programu, przewidujących (adekwatnie do budżetu programu) przekazanie dotacji grupie 50 beneficjentów, podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów. Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie uzyskał wysoką punktację na poziomie 83,25.

W ramach realizacji programu w gminie Kwidzyn przeprowadzona zostanie ponowna analiza potencjału kulturotwórczego określająca kierunek działań kulturalnych na kolejne lata.

Pierwsza taka analiza przeprowadzona została w 2015 roku, kiedy GOK Kwidzyn po raz pierwszy został zakwalifikowany do udziału w programie Dom Kultury +

To szczególne wyróżnienie dla Ośrodka, gdyż stanowi o swoistym znaku jakości podejmowanych działań kulturalnych wypływających z inicjatyw oddolnych i ukierunkowanych na potrzeby mieszkańców gminy.

Cieszymy się ogromnie z tego wyróżnienia. Gorąco dziękujemy za docenienie naszego projekt Narodowemu Centrum Kultury, a pozostałym beneficjentom zakwalifikowanym do tegorocznej edycji programu serdecznie gratulujemy.