Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kwidzynie

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gokkwidzyn.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość

Treści niedostępne

 • Częściowo nieodczytywane są treści zamieszczone przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019, które dotyczą starej strony archiwalnej,
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Artykuły na stronie nie posiadają audiodeskrypcji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zastępca Dyrektor – Łukasz Kira
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 605 039 799

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor GOKiB Kwidzyn
 • Adres: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Kwidzynie, Mareza ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn biuro: ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 606 473 949

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Grudziądzkiej i od ulicy 11-listopada.
Wejście główne od ul. Grudziądzkiej do budynku pozbawione jest barier architektonicznych: nie posiada progu, nie wymaga podjazdu. Wspólna część dostępu do budynku urzędu i Powiatowego Urzędu Pracy, jest wyposażone w windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych, umożliwia osobom niepełnosprawnym dostęp do urzędu. Schody w budynku nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Schody w budynku posiadają zamontowane poręcze. Wejście tylne do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci schodów bez podjazdu. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Siedziba ośrodka znajduje się na drugim piętrze budynku. Drzwi wejściowe mają możliwość zwiększenia szerokości. Budynek nie posiada windy i innych urządzeń, które umożliwiają poruszanie się klientów na wszystkich poziomach.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Schody w budynku nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Schody w budynku posiadają zamontowane poręcze.
Wejście tylne do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci schodów bez podjazdu.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie jest wyposażony w windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym do budynku jest wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem tylnym do budynku wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W świetlicach kulturalno-oświatowych m.in. w Marezie Długiej i Gurczu, jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Świetlica kulturalno-oświatowa w Gurczu jest wyposażona w toaletę dla osób niepełnosprawnych. W świetlicy w Marezie Osiedlowej i w Pastwie nie ma utrudnień architektonicznych jednak nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe świetlice nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Deklaracja dostępności jest również dostępna w wersji elektronicznej gotowa do pobrania:

Deklaracja dostępności [PDF | 112 KB]