Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kwidzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:Specjalista ds. technicznych


Szczegółowe wymagania i warunki jakie muszą spełniać kandydaci zostały określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

vakustyk freepik