Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości z okazji 104. Rocznicy Plebiscytu w Janowie.

Ceremonia złożenia kwiatów przed mogiłą odbędzie się w czwartek 11 lipca 2024r. bezpośrednio po Mszy św., której celebracja rozpocznie się o godzinie 12:00.
Po zakończeniu uroczystości będzie możliwość zwiedzenia Izby Pamięci działającej przy Szkole Podstawowej w Janowie.

Wydarzenie organizują: Wójt Gminy Kwidzyn Dariusz Wierzba, Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn Wiesław Namiak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kwidzynie Norbert Cesarz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie Marek Strociak oraz Proboszcz Parafii w Janowie Tomasz Mogielnicki.