W dniu 4 czerwca w świetlicy kulturalno-oświatowej w Rakowcu, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia partnerskiego, dotyczącego projektu „Partnerstwo lokalne – wspólne działanie z kulturą”, realizowanego w ramach programu Dom Kultury+ Zadanie II – Partnerstwo lokalne Narodowego Centrum Kultury.

Był to ważny moment dla wszystkich partnerów, podsumowujący uzgodnienia i wspólnie wypracowane cele podczas warsztatów szkoleniowych,  wieńczący etap formowania się partnerstwa lokalnego.

W spotkaniu uczestniczył Paweł Gębala, mentor z Narodowego Centrum Kultury, który wsparł tworzące się partnerstwo uważnością i doświadczeniem, dbając równocześnie o dobrą i twórczą atmosferę.

Przypominamy, że partnerstwo jest wciąż otwarte dla osób chcących włączyć się w działania na rzecz dziedzictwa kulturowego Dolnego Powiśla na zasadach opisanych w porozumieniu.

Tekst dokumentu dostępny poniżej oraz w biurze GOKiB w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 30, pok.37.

Porozumienie_partnerskie_DK+2024_2 PDF | 192 KB ]

Zapraszamy na kolejny warsztat szkoleniowy dla partnerstwa 10 czerwca 2024 r. do Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Górkach o godz. 15:30.

W spotkaniu uczestniczyli:
zespół Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kwidzynie
Beata Przelińska – radna gminy Kwidzyn, sołtys sołectwa Brachlewo
Anna Wysocka – radna gminy Kwidzyn
Tadeusz Łoziński- radny gminy Kwidzyn
Anna Wysocka – radna gminy Kwidzyn
Koło Miłośników Ciuchci
Stowarzyszenie Kobieca Przestrzeń Powiśla
Stowarzyszenie Aktywne Korzeniewo

Dziękujemy wszystkim za obecność i zaangażowanie!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2024.