Zdjęcie: Przedsiębiorca pracujący z dokumentami rozłożonymi na stole

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kwidzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Instruktor / Pracownik administracyjno-gospodarczy

Szczegółowe wymagania i warunki jakie muszą spełniać kandydaci zostały określone w ogłoszeniu o naborze...

Kobieta rozmawia z pracodawcą

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie ogłasza nabór na stanowisko Referent ds. kadr i administracji.