Nasza misja

Nasza misja:

Odpowiadamy na potrzeby lokalnej społeczności, współpracujemy i kreujemy wspólną przestrzeń kulturalną z mieszkańcami, wyznaczając nowe standardy w kulturze.

Cele:

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie jako samorządową instytucja kultury, utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2003 r., od 1 maja 2003 r. realizuje cele określone w Statucie nadamy przez Organizatora.

Jednym z głównych zadań Ośrodka jest organizacja czasu wolnego. Ponadto GOK prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę lokalną w kraju i zagranicą.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
 2. Tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
 3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką.
 4. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 5. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
 6. Promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy.
 7. Organizowanie własnych imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych.
 8. Organizowanie koncertów, spektakli, wystaw dzieł sztuki, wieczorów autorskich, spotkań literackich.
 9. Prowadzenie nadzoru kulturalnego i opieka nad działalnością kulturalną świetlic wiejskich.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 11. Współpraca z regionalną prasą i mediami.

 Ponadto GOK prowadzi dodatkową działalność obejmującą m.in.:

 1. Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy.
 2. Prowadzenie impresariatu artystycznego.
 3. Prowadzenie ognisk i zespołów artystycznych oraz kół zainteresowań i klubów.
 4. Realizowanie imprez zbiorowych o charakterze obrzędowym, imprez festynowych oraz dyskotekowych.
 5. Realizowanie imprez zleconych.
 6. Prowadzenie odpłatnych kursów i szkoleń.
 7. Świadczenie usług gastronomicznych.
 8. Wynajmu sprzętu technicznego i rekreacyjnego.

 

 

Diagnoza potencjału

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie w 2015 roku przeprowadził szeroko zakrojone działania, mające na celu zbadanie potencjału gminy Kwidzyn w sferze kulturalnej. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, przeprowadzeniu wielu konsultacji, ankiet i analiz powstała "Diagnoza potencjału kulturotwórczego Gminy Kwidzyn", która stanowi swoisty drogowskaz wszelkich działań kulturalnych, podejmowanych przez Ośrodek w kolejnych latach. To właśnie w tym czasie określono potrzebę cyklicznej współpracy z mieszkańcami i inspirowania do podejmowania i realizacji własnych projektów kulturalnych w ramach "Inicjatyw Lokalnych". Kolejnym wyraźnym owocem przeprowadzonych analiz są pracownie artystyczne - Pracownia Haftu Artystycznego w Pastwie, Pracownia Plastyczna "Podgórze" czy Pracownia Rzeźby w Rakowcu. 

   "Diagnoza potencjału kulturotwórczego Gminy Kwidzyn" [PDF | 404 kB]

W 2017 roku wykonana praca GOK-u została ponownie doceniona i Ośrodek został wybrany przez Narodowe Centrum Kultury jako jeden z 8 domów kultury z całej Polski do stworzenia publikacji dotyczącej dobrych praktyk w kulturze. Ukazała się zbiorcza publikacja pod nazwą „Narzędziownik. Diagnoza w kulturze”. Jest to dla nas ogromna radość, bo działania naszego Ośrodka zostały wymienione jako wzór dobrych praktyk.

 

 

  "Narzędziownik" [PDF | 2,50 MB]

 

 

Instruktorzy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, chętnie podpowiemy i pomożemy zagospodarować czas wolny w Państwa miejscowości. Odpowiemy też na pytania dotyczące imprez organizowanych przez nasz ośrodek.

Biuro:
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
pokój nr 37, II piętro

+48 (55) 275-94-70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Norbert Cesarz - Dyrektor
+48 606 473 949
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzyszof Lis - Zastępca dyrektora
+48 605 039 799
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gabriela Piepiórka - Referent ds. administracji
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Emilia Sadura - Główna księgowa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Grzyb-Czepek - referent ds. finansowo- kadrowych  (zastępstwo)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elżbieta Jabłońska - Instruktor / świetlica kulturalno-oświatowa w Gurczu.
Instruktor prowadzi Koło Dojrzałej Aktywności w Gurczu.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Piekarska - Instruktor / świetlica kulturalno-oświatowa w Pastwie.
Instruktor prowadzi Pracownię Haftu Artystycznego w Pastwie.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Dubiela - Instruktor ds. promocji (zastępstwo)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Barbara Skibińska - świetlica kulturalno-oświatowa w Rakowcu.

Anna Wiśniewska - Instruktor / świetlica kulturalno-oświatowa w Marezie  ul. Osiedlowa 6.

Beata Brzozowska - Instruktor / świetlica kulturalno-oświatowa w Pawlicach.

Anetta Biskupska - Instruktor / świetlica kulturalno-oświatowa w Dubielu.

Anna Osial - Instruktor / świetlica kulturalno-oświatowa w Rozpędzinach.

publikacje

Dorobkiem wieloletniej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie są liczne publikacje, wydane w wyniku oraz przy okazji realizacji wielu zadań i projektów. Jesteśmy dumni, że znacząca część wydanych materiałów powstała z inicjatywy samych mieszkańców, którzy aktywnie uczestniczą i współtworzą życie kulturalne w lokalnej społeczności na terenie gminy Kwidzyn. Nic więc dziwnego, że wśród nich znajdziemy zarówno historie dawnych mieszkańców, opisy regionalnej przyrody i zabytków, ale także kulturę ludową i tradycję Powiśla.

Wydanie publikacji zostało sfinasnowane z zaangażowaniem środków finansowych, pochodzących z różnych źródeł, m. in. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Narodowego Centrum Kultury, ze środków unijnych oraz z budżetu Gminy Kwidzyn. Wszystkie publikacje udostępnione zostały do powszechnego użytku na zasadach domeny publicznej.

Niewątpliwie do takich publikacji należy zaliczyć: