Diagnoza potencjału

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie w 2015 roku przeprowadził szeroko zakrojone działania, mające na celu zbadanie potencjału gminy Kwidzyn w sferze kulturalnej. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, przeprowadzeniu wielu konsultacji, ankiet i analiz powstała "Diagnoza potencjału kulturotwórczego Gminy Kwidzyn", która stanowi swoisty drogowskaz wszelkich działań kulturalnych, podejmowanych przez Ośrodek w kolejnych latach. To właśnie w tym czasie określono potrzebę cyklicznej współpracy z mieszkańcami i inspirowania do podejmowania i realizacji własnych projektów kulturalnych w ramach "Inicjatyw Lokalnych". Kolejnym wyraźnym owocem przeprowadzonych analiz są pracownie artystyczne - Pracownia Haftu Artystycznego w Pastwie, Pracownia Plastyczna "Podgórze" czy Pracownia Rzeźby w Rakowcu. 

   "Diagnoza potencjału kulturotwórczego Gminy Kwidzyn" [PDF | 404 kB]

W 2017 roku wykonana praca GOK-u została ponownie doceniona i Ośrodek został wybrany przez Narodowe Centrum Kultury jako jeden z 8 domów kultury z całej Polski do stworzenia publikacji dotyczącej dobrych praktyk w kulturze. Ukazała się zbiorcza publikacja pod nazwą „Narzędziownik. Diagnoza w kulturze”. Jest to dla nas ogromna radość, bo działania naszego Ośrodka zostały wymienione jako wzór dobrych praktyk.

 

 

  "Narzędziownik" [PDF | 2,50 MB]

 

W 2022 roku GOK Kwidzyn został podnownie beneficjentem programu Dom Kultury +. W tym czasie przeprowadzone zostało ponowne badanie potrzeb kulturalnych wśród mieszkańców gminy. Była to jednocześnie ewaluacja wcześniej podjętych działań i próba poszukiwania nowych szans i wyzwań w obszarze kultury. W wyniku przeprowadzonej analizy powstał nowy dokument wyznaczające główne kierunki działań.

 

 "Diagnoza potrzeb kulturotwórczych mieszkanek i mieszkańców Gminy Kwidzyn" [PDF | 954 kB]

diagn