Zajęcia dla dzieci w Pracowni Haftu Artystycznego

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie w odpowiedzi na wyrażone w "Diagnozie potencjału kulturowego Gminy Kwidzyn" oczekiwanie, prowadzi pracownie artystyczne. 

Celem działalności pracowni jest edukacja kulturalna, integracja i rozwój tożsamości lokalnej w oparciu o dziedzictwo niematerialne Powiśla. GOK oferuje możliwość udziału grup zorganizowanych w zajęciach z haftu, rzeźby i plastyki, w ramach następujących pracowni: