Korzeniewiacy to my ! - Skarby nad Wisłą

Nazwa grupy nieformalnej: KORZENIEWIACY TO MY ! nazwa inicjatywy: „SKARBY NAD WISŁĄ” – inicjatywa społeczna na rzecz ocalenia historii Korzeniewskiego bosmanatu - wodowskazu.

Grupa nieformalna zrealizuje projekt „SKARBY NAD WISŁĄ”, którego celem  jest upamiętnienie historii budynku bosmanatu-wodowskazu, jego znaczenia w historii żeglugi wiślanej oraz jego roli w okresie po plebiscytowym w  1920 roku, a także roli jaką od XIV wieku spełniało Korzeniewo  w transporcie towarów rzeką Wisłą. Cel podjętych działań zmaterializować ma się w formie tablicy upamiętniającej te wydarzenia umieszczonej na budynku bosmanatu-wodowskazu.  Odbędą się spotkania  w bibliotece różnych grup wiekowych społeczności naszej wsi z historykiem, szukanie zbiorów, rodzinnych pamiątek dotyczących historii Korzeniewa, wspólne przygotowanie materiałów na wystawę o ilustrującą historię bosmanatu-wodowskazu i Korzeniewa. Miejscem spotkań będzie biblioteka i budynek bosmanatu, gdzie omówiona zostanie treść tablicy upamiętniającej historię budynku bosmanatu-wodowskazu. Odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjnej oraz wystawy ilustrującej historię bosmanatu. Materiały  historyczne zebrane w trakcie realizacji inicjatywy wraz z materiałami tworzącymi wystawę zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej w Korzeniewie i Biblioteki Publicznej w Korzeniewie w celu utworzenia ekspozycji czasowej lub stworzenia „wystawy on-line” w zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju. Grupę inicjatywną wspierać wówczas będą wolontariusze, bibliotekarz oraz instruktor GOK.

Gry, bajki ...

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.