Przebudzeni z Licza - W zakątkach Dolnego Powiśla

Nazwa grupy nieformalnej: PRZEBUDZENI Z LICZA nazwa inicjatywy: „W ZAKĄTKACH DOLNEGO POWIŚLA”

Grupa nieformalna zrealizuje projekt pt. „W ZAKĄTKACH DOLNEGO POWIŚLA”, którego celem jest umocnienie więzi międzypokoleniowej, rozwijanie postawy szacunku wobec seniorów wsi, budowanie partnerstwa z lokalnymi instytucjami kulturalnymi oraz wykonanie przedsięwzięć polepszających standard oraz jakość życia mieszkańców Licza. Projekt jest trzecią inicjatywą własną  tej miejscowości.  W ramach inicjatywy planuje się, przeprowadzić cztery działania, do których uczestnictwa zostaną zaproszeni mieszkańcy wsi Licze w każdym wieku. Każde z czterech działań będzie polegało na pogłębianiu wiedzy na temat naszego regionu Dolnego Powiśla w sposób aktywny, edukacyjny poprzez zabawę. W ramach działania przewiduje się zorganizować warsztat fotograficzny, wyjazd do Pracowni „PODGÓRZE”  w Podzamczu na warsztaty rysunkowo-malarskie, spływ kajakowy rzeką Liwą oraz spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Licze, które będzie jednocześnie zakończeniem i podsumowaniem wszystkich działań.

Gry, bajki ...

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.