Aktywni dla Brachlewa - Pamięć, która nie przemija

Nazwa grupy nieformalnej: AKTYWNI DLA BRACHLEWA, nazwa inicjatywy: 100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II – „PAMIĘĆ, KTÓRA NIE PRZEMIJA”

Grupa nieformalna zrealizuje projekt, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności lokalnej mieszkańców wsi Brachlewo i integracja międzypokoleniowa, a także umocnienie współpracy z  GOK Kwidzyn. Celem jest przybliżenie mieszkańcom osoby Św. Jana Pawła II  jako wielkiego Polaka i autorytetu moralnego świata oraz krzewienia i upowszechniania postaw promujących wrażliwość na dobro i piękno. Dodatkowo uczestnicy mają zintegrować się przy realizacji projektu oraz wzbudzić w sobie i mieszkańcach zaciekawienie poprzez gromadzenie literatury o Papieżu Polaku. Rok 2020 - obok innych ważnych Jubileuszy, w tym Plebiscytu na naszych terenach - jest również rokiem Św. Jana Pawła II z okazji 100. Rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Osoby, która zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Projekt odpowiada na potrzeby i specyfikę danego miejsca, jego mieszkańców, które rozwija się pod względem turystycznym. Zgromadzenie wiedzy o Św. Janie Pawle II – jego historii przedstawionej na tablicy pamiątkowej przyczyni się do uatrakcyjnienia Gminy Kwidzyn i Sołectwa Brachlewo. Ideą przewodnią projektu jest utrwalenie historii, kultury i tradycji mieszkańców (katolicy) tych ziem dla obecnych i przyszłych pokoleń i określenie jej jako unikatowej wartości dziedzictwa lokalnego.

Gry, bajki ...

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.