Zespół ludowy Wesoła Gromadka

Ważnym elementem budującym poczucie tożsamości jest dziedzictwo niematerialne kultury. Najpełniej żywe niematerialne przejawy kultury Powiśla odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom obecne są w działalności zespołów ludowych. Pieśni, tańce, zwyczaje i przepięknie haftowane stroje ujrzeć można podczas każdego występu dwóch zespołów ludowych, których działalność wspiera GOK Kwidzyn, są to:

Zespół Ludowy "Marezianki"        

                                           

Ludowy Zespół Śpiewaczy "Wesoła Gromadka"