Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie zachęca do współpracy dostawców materiałów i usług niezbędnych do bieżącej realizacji naszej działalności statutowej. Wszelkie osoby zainteresowane złożeniem ofert (w tym artystycznych) zapraszamy do kontaktu telefonicznego z biurem GOK tel. 55 275-94-70.

Wszelkie ogłoszenia dotyczące zapytań ofertowych na stałą dostawę materiałów i usług publikujemy na Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://www.gokkwidzyn.naszbip.pl w zakładce "przetargi".

Zapraszamy do współpracy.