Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzy nie posiada zarejestrowanego profilu w systemie ePUAP.

W przypadku przesyłania pism urzędowych oraz ofert cenowych, składanych w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zachęcamy do kontaktowania się za pośrednictwem naszej oficjalnej skrzynki pocztowej ESP w systemie ePUAP.

 

Adres skrzynki pocztowej ESP: /vg1430jbsn/SkrytkaESP