Wydarzeń w tygodniu 2-8 październik 2023

Wtorek, 3 październik

Wycieczka do Muzeum w Kwidzynie

Wtorek, 3 październik 2023 - 11:30

Wycieczka do Muzeum dzieci z przedszkola w Korzeniewie.

Czwartek, 5 październik

"Śladami przeszłości"-spotkanie panelowe w Liczu

Czwartek, 5 październik 2023

   Zapraszamy do udziału w działaniach „Tropicieli przeszłości” – grupy nieformalnej z Licza. Inicjatorzy projektu „Pół żartem pół serio o szkole w Liczu” zgromadzą zdjęcia z lat szkolnych 1945 – 1975 oraz dokumentację audio i video z tego okresu. Wszystkie zabrane materiały posłużą do powstania albumu oraz filmu o dziejach szkoły. Inicjatywa adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Licza jak również i tych, których interesuje lokalna historia. Zapraszamy wszystkich, którzy posiadają pamiątki lub ciekawe zdjęcia z historii szkoły, znają „historie nieznane” do podzielenia się nimi z inicjatorami wydarzeń.

  Grupa zamierza również zorganizować spotkanie panelowe społeczności szkolnej i mieszkańców z byłymi dyrektorami, nauczycielami oraz uczniami z lat 50 – tych i 60 – tych pod hasłem: „Śladami przeszłości”. Wywiady i opowieści posłużą jako materiał filmowy.

Zwieńczeniem projektu będzie międzypokoleniowe spotkanie dla mieszkańców połączone z prezentacją filmu „Pół żartem pół serio o szkole w Liczu”. Zadaniu partneruje Szkoła Podstawowa w Liczu, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich z Licza.

„Tropiciele przeszłości” za cel główny postawili sobie działanie na rzecz utrwalania ważnych wydarzeń środowiska lokalnego oraz wdrażanie społeczności lokalnej do zainteresowania historią małej ojczyzny.

Zapraszamy do udziału i zaangażowania!

Szczegółowy harmonogram wydarzeń znajduje się na plakacie.

Sobota, 7 październik

Warsztaty makramy

Sobota, 7 październik 2023 o 12:00

   „Wesoła ferajna” z Ośna rozpoczyna cykl działań kulturalnych „pod chmurką” pn. „Z kulturą nam po drodze”. Celem grupy jest stworzenie warunków i okazji do twórczej i ekspresyjnej integracji międzypokoleniowej mieszkańców oraz zaproponowanie ciekawej oferty spędzania czasu wolnego.  W ramach projektu „Wesoła ferajna” zamierza zorganizować  rajd rowerowy połączony z lekcją przyrody poprowadzoną przez leśnika, warsztaty plastyczne tworzenia mas plastycznych „Slime art” oraz warsztaty makramy. Inicjatorzy zaplanowali również spotkanie podsumowujące – piknik rodzinny podczas którego zamierzają przeprowadzić konkursy rodzinne i zabawy animacyjne dla dzieci przy muzyce.

Warto dodać, że wszelkie działania kulturalne i artystyczne mogą odbywać się w Ośnie wyłącznie „pod chmurką”, ponieważ brakuje tam budynku, w którym mieszkańcy mogliby spędzać czas wolny. Z tego względu czas letni sprzyja wszelkim działaniom animacyjnym.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w przedsięwzięcia inicjatywne: dzieci, młodzież i dorosłych. Z pewnością będzie to radosny, twórczy i aktywny czas!

Szczegółowy harmonogram wydarzeń znajduje się na plakacie.