Uroczystość Nadania imienia Szkole w Liczu: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka.

W piątek, 24 listopada 2023 roku, Szkoła Podstawowa w Liczu uczciła wyjątkowy moment w swojej historii – nadanie imienia placówce. Na patrona szkoły wybrano wybitnego pedagoga -  Janusza Korczaka.

Uroczystość pełna wzruszeń i podniosłych chwil, rozpoczęła się oficjalnie od przecięcia wstęgi na tablicy pamiątkowej. Odsłonięcia wspólnie dokonali: Senator RP – Leszek Czarnobaj, Wójt Gminy Kwidzyn – Dariusz Wierzba, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Liczu – Zbigniew Guzman oraz Starsza Wizytator z Kuratorium Oświaty – Stanisława Gurbowicz. Poświecenia tablicy dokonał Proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego w Rakowcu - ks.kan. Ireneusz Kuc.

Wcześniej w kościele parafialnym w Rakowcu odprawiona została Msza św. z udziałem pocztów sztandarowych. Wyjątkową oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny z Rakowca pod kierownictwem Karoliny Szczepańskiej.

Dalsza część oficjalnych uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Na miejsce wydarzenia uczestników wprowadziła orkiestra dęta ze Sztumu. Prowadzący Michał Siejakowski rozpoczął ceremonię od wprowadzenia sztandarów, a wszyscy zgromadzeni wzięli udział w śpiewie hymnu państwowego.

Dyrektor Zbigniew Guzman przywitał przybyłych na uroczystość gości, a po nim głos zabrał nauczyciel historii pan Dawid Reschke, który wygłosił krótki referat na temat „Dlaczego Janusz Korczak”. Podkreślił w nim jak ważną rolę odgrywały w życiu patrona dzieci. „Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”. Ten cytat Janusza Korczka rozbrzmiał kilkukrotnie podczas uroczystości.

Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn, Piotr Spaczyński odczytał Uchwałę Rady Gminy w sprawie nadania szkole imienia „Janusza Korczaka”. Kolejnym symbolicznym elementem ceremonii było przybicie pamiątkowych gwoździ do drzewca sztandaru szkolnego przez Wójta Gminy Kwidzyn – Dariusza Wierzbę, Dyrektora szkoły – Zbigniewa Guzmana, Radnego Gminy Kwidzyn – Zbigniewa Ławickiego i Przewodniczącą Rady Rodziców – Kamilę Traczyk.

Następnie przyszedł czas na przekazanie sztandaru społeczności szkolnej. Sztandar został ufundowany dzięki hojności Wójta Gminy Kwidzyn, Rady Rodziców i mieszkańców Licza. Wójt przekazał sztandar Dyrektorowi, a ten z kolei przekazał go uczniom szkoły.
Moment przejęcia sztandaru był pełen symboliki i emocji. Dyrektor Zbigniew Guzman podkreślił, że sztandar jest symbolem szkoły, a uczniowie złożyli ślubowanie, obiecując strzec jego honoru i szanować wartości , którymi kierował się Janusz Korczak.

Po zakończeniu oficjalnej ceremonii goście mieli okazję powrotu do przeszłości, dzięki filmowej opowieści o historii szkoły w Liczu. Film stworzony przez Wojciecha Żółtańskiego stanowił wyjątkową podróż przez lata istnienia szkoły. To prawdziwa opowieść o trudach, wyzwaniach, ale również szczęściem związanym z procesem edukacji i budową szkolnej społeczności.Powstanie filmu zostało sfinansowane ze środków Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kwidzynie w ramach Inicjatyw Lokalnych 2.1.

Po emocjonalnym i historycznym wątku nadszedł moment, w którym uczniowie zaprezentowali swoje artystyczne talenty. Klasy I-VII przygotowały występ obejmujący taniec i śpiew. Niezapomnianym momentem było także wystąpienie grupy przedszkolnej, która zadebiutowała na szkolnej scenie. Maluchy śpiewały piosenki i tańczyły, co niewątpliwie wzruszyło widzów.

Ostatnim akcentem artystycznym było wykonanie przez zespół wokalny nauczycieli szkoły. Pokazali, że pasja do muzyki i śpiewu jest ich wspólną łączącą ich wartością.

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Liczu imienia Janusza Korczaka była nie tylko chwilą historyczną, ale także wyjątkowym wyrazem szacunku dla wartości, które symbolizuje patron szkoły.

Serdecznie zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia.