Uroczystość wręczenia Nagród Starosty Kwidzyńskiego odbyło się 15 marca br., w Kwidzyńskim Parku Technologiczno-Przemysłowym. W gronie laureatów znaleźli się: Katarzyna Magierowska, Katarzyna Rabcewicz-Poczęsna, Maciej Manowski i Elżbieta Szepecka.  


      
    Pierwszą laureatką jest Pani Katarzyna Magierowska z Pastwy. To niezwykła hafciarka i pasjonatka historii haftu powiślańskiego, oddająca się podtrzymywaniu tradycji Dolnego Powiśla. Współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi, takimi jak Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie, Kwidzyńskie Centrum Kultury czy Muzeum Zamkowe w Kwidzynie. Angażuje się w projekty finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pani Katarzyna jest nie tylko hafciarką, ale także aktywną ambasadorką kultury Dolnego Powiśla. Poprzez warsztaty, prelekcje i pokazy nieustannie dzieli się swoją wiedzą i pasją z innymi. Jest znana ze swojego twórczego i niekonwencjonalnego podejścia do tradycji, co sprawia, że jej hafty są nie tylko dziełem sztuki, ale również źródłem inspiracji dla innych.
Jest również inicjatorką cyklicznych warsztatów hafciarskich dla dzieci i dorosłych, takich jak "Środa z igłą" w Pracowni Haftu Artystycznego w Pastwie oraz warsztaty wzoru powiślańskiego w Pracowni Regionalnej Kwidzyńskiego Centrum Kultury.

   Drugą laureatką jest Pani Katarzyna Rabcewicz-Poczęsna, dyrektor finansowy Muzeum Katedralnego w Kwidzynie, angażująca się w organizację różnorodnych wydarzeń, w tym w Jarmark Dorotański. Podczas tego wydarzenia, które odbyło się
25 czerwca 2023 roku, koordynowała działania mające na celu pozyskanie środków na odnowienie zabytkowych organów Sauera. Jej zdolność do zjednywania sobie ludzi i mobilizowania ich do działania przyczyniła się do sukcesu tego wydarzenia. Jarmark Dorotański stał się dodatkową przestrzenią do współpracy partnerskiej, gromadząc dużą grupę ludzi dobrej woli, wolontariuszy, organizacji i przedstawicieli władz samorządowych. Pani Katarzyna angażuje się w działania sołeckie w Marezie
w tym doroczne festyny z okazji Dnia Dziecka. W roku 2023 dzięki niej do dzieci z gminy Kwidzyn trafiło ok 1000 mówiących maskotek. Wspiera lokalną społeczność, zgłaszając wiele pomysłów związanych z zagospodarowaniem terenów oraz ochroną lokalnych tradycji. Jej zaangażowanie obejmuje szeroki zakres inicjatyw, mających na celu rozwój i promocję kultury, dziedzictwa oraz wspólnoty lokalnej.
  

   Trzecią nagrodzoną osobą jest Pan Maciej Manowski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach, sprawnie kieruje działalnością placówki poprzez planowanie oraz realizację zadań we wszystkich obszarach pracy szkoły: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Pod jego kierownictwem odbyły się liczne uroczystości, wydarzenia, projekty i programy skierowane nie tylko dla uczniów i ich rodziców, ale również dla społeczności lokalnej oraz szerszego forum odbiorców. Przykłady tych inicjatyw to Narodowe Czytanie, Jesienne Spotkanie Międzypokoleniowe, organizacja Wigilii środowiskowej dla osób starszych i samotnych, czy montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Żołnierzy Wyklętych.
Ponadto, placówka angażuje się w wiele działań artystycznych i kulturalnych m.in. współpracując z lokalnymi instytucjami jak GOKiB w Kwidzynie. Współpraca ta zaowocowała otrzymaniem certyfikatu SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANEJ PLACÓWKI przyznawanego przez UNICEF Polska.

   Gmina Kwidzyn zgłosiła Panią Elżbietę Szepecką, która jest założycielką stowarzyszenia "Z Biegiem Wisły" z 2019 r. Jest to dynamiczna kobieta o silnym zaangażowaniu społecznym. Jej misją jest poprawa jakości życia lokalnej społeczności, czego efektem są różnorodne projekty, takie jak wsparcie dla osób starszych, edukacja dzieci, walka z ubóstwem oraz projekty kulturalne. Jest liderką z wizją, inspirującą innych do działania, a jej determinacja i zdolność do rozwiązywania problemów przyczyniają się do dynamicznego rozwoju stowarzyszenia. Ponadto aktywnie współpracuje z lokalnymi instytucjami kultury i organizacjami społecznymi, kultywując historię i integrując mieszkańców.
  

   Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili wspaniali muzycy z Kwidzyna, Prabut i Grudziądza w tym nasza instruktorka GOKiB Wiktoria Stefańska-Depa.
  

   Serdecznie gratulujemy wyróżnionym laureatom i życzymy dalszych sukcesów w ich misji upowszechniania kultury i wspierania lokalnej społeczności.