W piątek 15 marca 2024 r., w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyła się uroczysta Gala wręczenia Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady oraz Starosty Powiatu Kwidzyńskiego. W gronie tegorocznych laureatów w kategorii nagród za praktyczne wdrażanie w życie idei samorządności znalazło się siedmioro mieszkańców gminy Kwidzyn, nominowanych przez Wójta Gminy Kwidzyn - Pana Dariusza Wierzbę. 


Z rąk Pana Jerzego Śniega Honorową Nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego odebrali:


Pan Władysław Hiszczyński - Pana Władysława nie trzeba przedstawiać mieszkańcom nie tylko Rakowca, gdzie mieszka, ale także mieszkańcom innych miejscowości z terenu gminy Kwidzyn. To człowiek o szerokim wachlarzu zainteresowań i aktywności w dziedzinie życia społecznego, poczynając od działalności w dziedzinie oświaty po Ochotniczą Straż Pożarną i Harcerstwo. To udowodniło, że Pan Władysław jest osobą, która potrafi współdziałać zarówno z dziećmi, młodzieżą ale i z seniorami. Jego ogrom doświadczenia i wiedzy stanowi nieoceniony wkład w budowanie lokalnej tożsamości. Chętnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu lokalnej historii, co było ogromnym wsparciem np. przy realizacji projektu „Asamblaż – Trzy wymiary kultury", który również był realizowany w Rakowcu. Jego zaangażowanie oraz przekazane informacje bardzo mocno przydały się w odkryciu zasobów wsi Rakowiec, a tym samym przy stworzeniu gry terenowej „Quest – Gross Krebs".

Pan Władysław to człowiek historia, nie sposób opisać jego wszystkich działań. Miłośnik młodzieży i sportu. Karierę w oświacie zaczął jako nauczyciel w 1955 roku w Szkole Podstawowej w Liczu. W 1962 roku został Kierownikiem Szkoły i założył prężnie działającą Drużynę Harcerską i Ligę Ochrony Przyrody. Mimo braku sali gimnastycznej Pan Władysław założył drużynę sportową liczącą 30 członków, która odnosiła liczne sukcesy na turniejach piłki ręcznej. Drużyna dziewcząt pod opieką Pana Hiszczyńskiego trzykrotnie zdobyła I miejsce
w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim o Puchar „Głosu Wybrzeża" drużyn wiejskich.

W 1971 roku Pan Władysław Hiszczyński został kierownikiem Szkoły Podstawowej w Rakowcu. W następnym roku szkolnym stanowisko kierownika zostało zmienione na dyrektora szkoły. Władysław Hiszczyński bardzo rozsławił imię szkoły w sporcie, zwłaszcza w piłkę ręczną. Między innymi w 1974 roku drużyna dziewcząt zdobyła puchar „Głosu Wybrzeża" w rozgrywkach w Wejherowie. Sukces ten powtórzyła w następnym roku – 1975. Także w Kolarskim Rajdzie Przyjaźni (1971 r.) drużyna z Rakowca zdobyła I miejsce. Dyrektorem był do 1977 roku.
Do dnia dzisiejszego Pan Władysław potrafi motywować innych do realizacji wspólnych celów i aktywnie uczestniczy w życiu społeczności. Nadal jest zaangażowany w różne projekty charytatywne, edukacyjne czy kulturalne np. projekt „Śladami Przeszłości" w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Liczu.

Pan Władysław, to człowiek który w swoich działaniach wykazywał i wykazuje się wysoką inteligencją społeczną, potrafiąc zrozumieć i reagować na potrzeby innych ludzi. Budował trwałe relacje oparte na szacunku i zaufaniu. Zawsze uczciwy, rzetelny i działający zgodnie z zasadami etycznymi. Jest to człowiek, który zawsze jest uśmiechnięty i każde spotkanie z nim można nazwać bardzo pozytywnym. Pan Władysław Hiszczyński człowiek-ikona. Jego postępowanie powinno stanowić wzór dla innych.


Pani Elżbieta Czeszejko-Sochacka - od 30 lat z pasją i zaangażowaniem pełni funkcję Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Gniewskim Polu. Koło powstało w 1981 roku i od początku jest związane ze społecznością lokalną.

Pani Elżbieta to osoba o poczuciu wysokiej misję która, ma za zadanie jednoczenie społeczności lokalnej, wspieranie rozwoju obszaru wiejskiego oraz zachowywanie tradycji i dziedzictwa kulturowego. Organizatorka różnorodnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych, które integrują mieszkańców oraz przyczyniają się do budowy silnej społeczności. Wspólnie
z członkami Koła angażuje się w projekty rozwijające umiejętności kulinarne, promuje zdrowy styl życia, a także wspiera przedsiębiorczość lokalną.

Dzięki zaangażowaniu Pani Elżbiety, Koło zawsze uczestniczyło w tworzeniu publikacji wydawanych przez Gminę Kwidzyn takich jak Powiślański Stół Bożonarodzeniowy, Powiślański Stół Wielkanocny i Powiślańskie Przetwory z Domowej Spiżarni. Rok rocznie Pani Elżbieta z Kołem Gospodyń Wiejskich tworzą piękny wieniec Dożynkowy, który na Konkursie Wieńców Dożynkowych zawsze zajmuje wysokie miejsce. Gdy była potrzeba, pani Elżbieta zorganizowała zbiórkę pieniędzy i wraz z Kołem zakupiły artykuły medyczne (pierwszej pomocy), które zostały wysłane na front walki na Ukrainie.

Pani Elżbieta jako Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich jest inspiracją dla innych, zachęca do aktywnego udziału w życiu społecznym, budowania relacji oraz wspólnego tworzenia przyszłości naszego malowniczego obszaru Gminy Kwidzyn.

Pani Bożena Kosewska - Długoletnia Przewodnicząca Koła Gospodyń wiejskich w Brachlewie, które powstało w 1964 r. Pani Bożena pełni w nim rolę Przewodniczącej od 1999 r. Wobec powyższego rok 2024 będzie stanowił 25-lecie sprawowania przez w/w tej funkcji. Uważam, że byłoby to znakomite zwieńczenie dorobku, który dzięki przywództwu Pani Bożeny udało się wypracować Kołu Gospodyń, ale także całemu lokalnemu społeczeństwu. Pani Bożena dzięki swojej działalności daje poznać jako osoba niezwykle otwarta na ludzi. Pełna optymizmu i wiary w drugiego człowieka. Dzięki swoim długoletnim działaniom słynie z organizowania spotkań, podczas których integruje lokalną społeczność z ościennymi gminami, m.in. gminy Ryjewa, Sadlinki, Gardeja czy gminy Gniew.

Ponadto, Pani Bożena angażuje się również w organizację różnorodnych szkoleń i warsztatów, skierowanych przede wszystkim do kobiet, mających na celu rozwijanie ich umiejętności, edukację zdrowotną oraz kształtowanie świadomości społecznej. Jej wkład w promowanie aktywności społecznej kobiet zasługuje na szczególne wyróżnienie, ponieważ przyczynia się do wyrównywania szans i wzmacniania roli kobiet w społeczeństwie.
Warto również podkreślić, że Pani Bożena nieustannie inspiruje innych do działania poprzez swój osobisty przykład, wykazując nie tylko pasję, ale także poświęcenie dla dobra wspólnoty. Jej praca to nie tylko działanie na rzecz społeczności, ale także budowanie mostów pomiędzy pokoleniami oraz wspieranie rozwoju lokalnego.

Pan Jacek Tometczak - Sołtys Noweg Dworu od 2 kadencji, tj. od 2014 r. Mieszkańcy wsi Nowy Dwór darzą go dużym zaufaniem i powierzają mu funkcję Sołtysa. Od lat angażuje się w prace społeczne na rzecz miejscowości. Pan Jacek jest bardzo empatyczny, potrafić wczuć się w sytuację innych
i podejmować działania, które przynoszą korzyści całej społeczności. Zawsze otwarty na współpracę, chętny do pomocy. Jego aktywność nie ogranicza się do rzetelnego wykonywania obowiązków sołtysa, nie boi się żadnych wyzwań, niejednokrotnie całkowicie poświęcając się pracy na rzecz swej lokalnej społeczności. Jak sam stwierdza gdy trzeba zrobić coś dla mieszkańców, po prostu się działa.

Pan Tometczak to Sołtys który nie kieruje się ambicją osobistą, lecz zawsze jest gotowy służyć swojej społeczności. Skromność w połączeniu z oddaniem sprawie publicznej sprawiają, że Pan Jacek jest szanowany przez mieszkańców. Bardzo zaangażowany w życie społeczne i kulturalne w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze. Organizator i sponsor wielu festynów dla dzieci i wydarzeń szkolnych.

Pani Katarzyna Rublewska - Radna Gminy Kwidzyn. Od 2015 roku jest również sołtysem Grabówka. Życie kulturalne sołectwa w głównej mierze opiera się na corocznym wydarzeniu, jakim jest festyn z okazji Dnia Dziecka. Pani Katarzyna zachęca mieszkanki do aktywnego spędzania czasu poprzez udział w zajęciach pilates, które są organizowane przez Panią Sołtys we współpracy z Gminą Kwidzyn. Pani Sołtys wykazuje się w tej materii dużym zaangażowaniem, m. in. pozyskując sponsorów na organizację atrakcji dla dzieci. Jej elastyczność, empatia i gotowość do słuchania sprawiają, że jest dostępna dla mieszkańców, rozumie ich potrzeby i aktywnie działa na rzecz ich zaspokojenia. Jako sołtys, jest autentycznym liderem, zdolnym skupić społeczność wokół wspólnego celu.

Pani Katarzyna Rublewska jest bardzo zaradna i zorganizowana, zawsze chętna do pomocy i współorganizacji wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa, jak i gminy Kwidzyn. Zaangażowana w sprawy sołeckie. Niestrudzenie walczy o polepszenie jakości życia mieszkańców Grabówka i Nowego Dworu.

W ramach sprawowanej funkcji Sołtysa Pani Katarzyna mobilizuje mieszkańców do aktywnego włączania się w diagnozę potrzeb sołectwa i realizację funduszu sołeckiego.
Pani Maria Wdowiak - Funkcję Sołtysa sołectwa Pawlice pełni już 2 kadencję, tj. od 2015 r. W swojej działalności jako sołtys wykazuje się dużą empatią. Jest osobą o wielkim sercu. Pokładu energii jaki ma w sobie Pani Maria mogłaby pozazdrościć nie jeden z nas. Jest osobą aktywną fizycznie, przez co wspiera każdą formę aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców. Wrażliwa na potrzeby innych ludzi i zwierząt. Patrząc na działalność pani Wdowiak można uznać, że nie jest obojętna na otaczający ją świat, co powinno być przykładem dla młodego pokolenia. Pani Maria swoją wieloletnią społeczną działalnością na rzecz sołectwa udowodniła niejednokrotnie, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Podejmuje się każdej pracy, jaką trzeba wykonać na rzecz miejscowości od działalności kulturalnej po prace porządkowe w sołectwie.

Pani Maria jest inspiracją dla innych, zachęcając do aktywnego udziału w życiu społecznym, budowaniu relacji oraz wspólnego tworzenia przyszłości Sołectwa Pawlice.

Pan Roman Górniewski - Sołtys Marezy od 2 kadencji, tj. od 2014 r. Bierze udział i aktywnie uczestniczy w różnych wydarzeniach i projektach lokalnych. Pielęgnuje lokalną historię, tradycję i dziedzictwo miejscowości Mareza. Pan Górniewski kieruje się zasadami sprawiedliwości i uczciwości. Dba o to, aby decyzje podejmowane na rzecz społeczności były transparentne i oparte na uczciwych zasadach. Nie boi się zmian i jest otwarty na nowe pomysły oraz innowacyjne rozwiązania, które mogą przynieść korzyści społeczności.
Pan Roman Górniewski to osoba, której chce się działać. Człowiek, w którego głowie rodzą się pomysły dotyczące ożywienia życia kulturalnego w jego miejscowości. Jest osobą skromną, otwartą i pomocną. Działacz-Patriota lokalny.

Jego aktywność nie ogranicza się do rzetelnego wykonywania obowiązków radnego i sołtysa, nie boi się żadnych wyzwań, niejednokrotnie całkowicie poświęcając się pracy na rzecz swej lokalnej społeczności.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

źródło: Gmina Kwidzyn