Wójt Gminy Kwidzyn oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na najpiękniejsza szopkę bożonarodzeniową. To już XII Gminny konkurs, który ma na celu zachowanie i kultywowanie tradycji ludowych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.

Konkurs skierowany jest do rodzin mieszkających na terenie Gminy Kwidzyn. Szopka powinna być wykonana przez min. dwie osoby z rodziny. Szopka, jako symbol Narodzenia Chrystusa jest symbolem jedności rodziny, ma przypominać o jej największych wartościach: wzajemnej trosce, miłości, szacunku i pomocy. Budowa szopki to również doskonały sposób na przybliżenie dzieciom historii Narodzenia Pańskiego.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej. Należy uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia, z wykorzystaniem materiałów naturalnych, ekologicznych, takich jak drewno, masa solna, kora, słoma, papier, itp.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 13 grudnia 2021 r. do godziny  15:00. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie - Mareza ul. Długa 5, 82 – 500 Kwidzyn. Regulamin oraz metryczka zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.gokkwidzyn.pl. Na wszelkie pytania dotyczące konkursu chętnie udzielą informacji Instruktorzy GOK, tel.: (55) 275 94 70.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród uczestnikom  odbędzie się Podczas XII Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w świetlicy kulturalno –oświatowej w Rakowcu. Wyniki zostaną również umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, zwycięzców poinformujemy telefonicznie.

Karta zgłoszenia uczestnika: 

Regulamin: