Z radością informujemy, że konkurs na tegoroczne  Inicjatywy Lokalne w Gminie Kwidzyn został rozstrzygnięty. W gronie najlepiej ocenionych projektów znalazły się:

  • „Muralowa historia Korzeniewa – ciąg dalszy” zgłoszony przez grupę pn. My w Korzeniewie;
  • „Ciuchcia jedzie dalej” grupy Miłośnicy Ciuchci;
  • „Powiśle – Natura i Kultura" zgłoszony przez S.O.S. Tychnowy
  • „Pół żartem pół serio o szkole w Liczu" grupy Tropiciele Przeszłości
  • „Z kulturą nam po drodze" zgłoszony przez grupę inicjatywną Wesoła Ferajna.

W tym roku zadanie finansowane będzie z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kwidzynie. O możliwość realizacji swoich pomysłów ubiegało się aż 11 grup nieformalnych! Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania jakie okazują mieszkańcy, by móc działać w swoich społecznościach i różnorodności projektów, jakie prezentowali. Liderzy grup pokazali nam, jak bardzo zależy im na aktywności, byciu razem z mieszkańcami oraz organizowaniu życia kulturalnego w oparciu o specyfikę i zasoby konkretnych społeczności. Prezentacje grup podczas obrad komisji uzmysłowiły nam również, jak doskonale znają oni swoje środowiska lokalne, rozumieją ich potrzeby, dostrzegają ich potencjał oraz mają świadomość ich wyjątkowości.

Z tego względu komisja miała doprawdy trudne zadanie. Obradom towarzyszył wspólny wniosek, że niestety nie można dofinansować wszystkich pomysłów. Z tego powodu komisja podjęła decyzję o dofinansowaniu aż 5 inicjatyw mimo, że regulamin zakładał maksimum 4. Decyzja ta oznaczała, że kwoty dofinansowania będą różniły się od wnioskowanych przez grupy i będą musieli oni zaktualizować swoje budżety. Robiliśmy to już w ubiegłym roku i daliśmy radę! Komisja zarekomendowała również współpracę grupy „My z Korzeniewa” z grupą „Doborowa Trójka” w zakresie realizacji działań artystycznych tj. malowania muralu.

Uwaga! Termin złożenia aktualizacji wniosku upływa 13 czerwca (wtorek).

Wszystkim pomysłodawcom dofinansowanych projektów serdecznie gratulujemy!

Już niedługo czeka nas spotkanie organizacyjne, w czasie którego liderzy grup podpiszą umowy partnerskie, omówimy zasady współpracy i rozliczeń projektów.

A przed nami już od 15 sierpnia prawdziwe zatrzęsienie! Właśnie wtedy ruszą działania projektowe, a społeczności wypełni nowa energia i przedsięwzięcia kulturalne.

 

Protokół wyboru ofert - Inicjatywy Lokalne 2023 [PDF | 542 KB ]

inicjatywy

 OPISY ZGŁOSZONYCH INICJATYW

GRUPA INICJATYWNA: MIŁOŚNICY CIUCHCI | NAZWA INICJATYWY: CIUCHCIA JEDZIE DALEJ

Miłośnicy Ciuchci chcieliby zainteresować mieszkańców powojenną historią kolejki wąskotorowej w Marezie, poszerzyć wiedzę uczestników o kolejnictwie wąskotorowym w Polsce oraz podjąć działania pokazujące alternatywne metody spędzania wolnego czasu. 

Inicjatorzy zorganizują wycieczkę do Muzeum wąskotorówek w Sochaczewie, wystawę makiet kolejowych w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie, a także rajd rowerowy szlakiem dawnej kolejki wąskotorowej.

Oprócz tego zostanie zorganizowany konkurs "Filmowa historia ciuchci", którego rozstrzygnięcie odbędzie się 19 października 2023 w Bibliotece w Marezie.

Pomysłodawcy mają nadzieję, że młodsi mieszkańcy Marezy przekonają się , iż kolejka może stanowić atrakcję turystyczną i warto kultywować lokalne tradycje. W przyszłości zamierzają stworzyć w wagonie umieszczonym na placu zabaw mini muzeum kolejki.

GRUPA INICJATYWNA: S.O.S Tychnowy | NAZWA INICJATYWY: "Powiśle - natura i kultura"

Celem inicjatorów jest przybliżenie mieszkańcom Tychnów i okolic materialnego dziedzictwa Dolnego Powiśla, a w szczególności powiślańskiego haftu płaskiego w formie warsztatów tradycyjnego haftu oraz nowoczesnego wzornictwa użytkowego z jego wykorzystaniem.

Założeniem projektu jest również poznanie i docenienie zasobów i walorów przyrody regionu poprzez udział w warsztatach wykorzystujących surowce naturalne: zioła, kwiaty, olejki eteryczne i ekologiczne bazy kosmetyczne.

Grupa inicjatywna planuje również przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci szkolnych pn. „Region i tradycja Dolnego Powiśla oczami dziecka”.

Zwieńczeniem działań będzie spotkanie podsumowujące, w czasie którego uczestnicy inicjatywy zaprezentują swoje prace, zostanie również rozstrzygnięty konkurs dla dzieci. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Tychnów przygotują także pokaz i degustację tradycyjnej regionalnej kuchni powiślańskiej.

GRUPA INICJATYWNA: Wesoła Ferajna  | NAZWA INICJATYWY: "Z kulturą nam po drodze"

 Celem grupy jest stworzenie warunków i okazji do twórczej i ekspresyjnej integracji międzypokoleniowej mieszkańców oraz zaproponowanie ciekawej oferty spędzania czasu wolnego. 

W ramach projektu „Wesoła ferajna” zamierza zorganizować  rajd rowerowy połączony z lekcją przyrody poprowadzoną przez leśnika, warsztaty plastyczne tworzenia mas plastycznych „Slime art” oraz warsztaty makramy. Inicjatorzy zaplanowali również spotkanie podsumowujące – piknik rodzinny podczas którego zamierzają przeprowadzić konkursy rodzinne i zabawy animacyjne dla dzieci przy muzyce.

GRUPA INICJATYWNA: Tropiciele przeszłości | NAZWA INICJATYWY: "Pół żartem, pół serio o szkole w Liczu"

Inicjatorzy projektu „Pół żartem pół serio o szkole w Liczu” zgromadzą zdjęcia z lat szkolnych 1945 – 1975 oraz dokumentację audio i video z tego okresu. Wszystkie zabrane materiały posłużą do powstania albumu oraz filmu o dziejach szkoły.

Inicjatywa adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Licza jak również i tych, których interesuje lokalna historia. Zapraszamy wszystkich, którzy posiadają pamiątki lub ciekawe zdjęcia z historii szkoły, znają „historie nieznane” do podzielenia się nimi z inicjatorami wydarzeń.

Grupa zamierza również zorganizować spotkanie panelowe społeczności szkolnej i mieszkańców z byłymi dyrektorami, nauczycielami oraz uczniami z lat 50 – tych i 60 – tych pod hasłem: „Śladami przeszłości”. Wywiady i opowieści posłużą jako materiał filmowy.

Zwieńczeniem projektu będzie międzypokoleniowe spotkanie dla mieszkańców połączone z prezentacją filmu „Pół żartem pół serio o szkole w Liczu”. Zadaniu partneruje Szkoła Podstawowa w Liczu, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich z Licza.

GRUPA INICJATYWNA: My w Korzeniewie  | NAZWA INICJATYWY: "Muralowa historia Korzeniewa, ciąg dalszy"

Celem grupy jest budowanie pozytywnych relacji służących wzmocnieniu kontaktu miedzy mieszkańcami Korzeniewa i okolic. W ramach projektu grupa inicjatywna zamierza zorganizować zajęcia o tematyce historycznej Korzeniewa i okolic dla dzieci, rodziców i mieszkańców społeczności lokalnej. Odbędą się również warsztaty plastyczne oraz konkurs na mural z dziećmi z Przedszkola w Korzeniewie. Inicjatorzy zaplanowali również wycieczkę do Muzeum w Kwidzynie, a także spotkanie z historykiem, który przeprowadzi lekcję dotycząca historii regionu.

Efektem finalnym, a zarazem kluczowym rezultatem projektu będzie, wykonany przez plastyka, mural o tematyce historycznej, który powstanie na ścianie budynku gospodarczego na terenie ogrodu Przedszkola w Korzeniewie.
Inicjatorzy zaplanowali również spotkanie podsumowujące – piknik rodzinny połączony z wystawą prac konkursowych dzieci.