Gminny Osrodek Kultury w Kwidzynnie, służy mieszkańcom gminy, zapewniając jak najszersze uczestnictwo w kulturze.

GOK nie posiada swojej głównej siedziby do organizowania zajęć i wydarzeń, jak typowy dom kultury, ale działa na terenie gminy Kwidzyn, organizując zajęcia w świetlicach i imprezy plenerowe. Dzięki sieci świetlic kulturalno-oświatowych, w których prowadzona jest również edukacja kulturalna i artystyczna, możemy dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców. Oferta ośrodka kultury kierowana jest do osób w każdym wieku. Propagujemy dokonania uznanych artystów, jednocześnie zapewniając opiekę rodzimym twórcom, organizując m.in. plenery, wystawy, spotkania i warsztaty.

Animujemy szeroko rozumiany ruch kulturalny, wspieramy tradycje regionalne, poprzez organizowanie konkursów, przeglądów i festiwali. Pieczołowitą troską otaczamy dzieci i młodzież, jako grupę szczególną, z uwagi na podatność, na często destruktywne bodźce zewnętrzne, żeby kształtować właściwe postawy i wrażliwość kulturalną, patriotyczną, także poszanowanie i tolerancję dla odmienności. Staramy się jak najlepiej i najciekawiej zagospodarować wolny czas, aby oferta kulturalna była alternatywą dla niewłaściwych fascynacji, wyboru nieodpowiednich ścieżek "zainteresowań".

Zajęcia, plastyczne, wokalne a także rzeżbiarskie, prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury, kształtują wrażliwość młodych ludzi i pozwalają im znaleźć właściwą dla nich formę artystycznej ekspresji. Uczestnicy naszych zajęć i warsztatów mają możliwość prezentacji swoich dokonań podczas festynów, imprez i spotkań okolicznościowych.

To edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych jest nasza ideą.

Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego.
GOK stale dąży do bycia placówką, która nie tylko umożliwia rozwój własnych umiejętności i pasji, ale jest miejscem spotkań twórczej samorealizacji i wzajemnej inspiracji. Poprzez kreatywność, udział w warszatach artystycznych, realizację własnych pomysłów mierzymy się ze sztuką dojrzałą.

Dlatego też w poszukiwaniu nowego wizerunku, wypracowania misji i wizji przystąpiliśmy do programu Dom Kultury +, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.


Kulturę gminną tworzą wszyscy jej mieszkańcy dlatego zachęcamy do udziału w organizowanych przez nas zajęciach i wydarzeniach, dzielenia się z nami pomysłami, a także przekazywania konstruktywnych uwag na temat naszej działalności. 

Naszą wizją jest stworzenie Ośrodka, który jest miejscem gdzie mieszkańcy współpracują ze sobą, wzajemnie się wspierają, podejmują wspólne inicjatywy i mają wpływ na to co się w nim dzieje.