Z radością informujemy, iż Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 10.000zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska, Edycja 2023 na realizację projektu pn. "Powiślański strój ludowy - uzupełnienie".

Do tegorocznej edycji programu wpłynęła rekordowa liczba 2069 wniosków. W związku z tym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dodatkowe 2 mln na realizację programu w roku 2023. Wyłoniono 345 beneficjentów, którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne dofinansowanie w wysokości 12 000 000 złotych. Nasza instytucja uplasowała się na zaszczytnym 18 miejscu!

Program EtnoPolska służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących folklor obrzędowy własnego regionu.

Założeniem zadania jest zaprojektowanie i uszycie damskich peleryn wełnianych jako elementu uzupełniającego powiślański strój ludowy. Peleryna ma być przeznaczona dla działających od ponad 35 lat ludowych zespołów śpiewaczych "Wesoła Gromadka" z Tychnów oraz "Marezianek" z Marezy, które działają przy GOKiB w Kwidzynie. Zespoły te od lat popularyzują dziedzictwo i kulturę ludową Dolnego Powiśla. Poprzez swoją działalność artystyczną przechowują i przekazują świadectwo o dawnych tradycjach regionu: muzycznych, tanecznych, śpiewaczych, a także rzemiosła hafciarskiego. Ze względu na to, iż celem i misją zespołów folklorystycznych jest działanie estradowe i prezentacja dorobku kultury lokalnej nie tylko w regionie, ale również na terenie na terenie całego kraju, zarówno w salach zamkniętych jak i podczas spotkań i uroczystości plenerowych, konieczne jest uszycie ciepłych  dla pań, które ochroni je przed zimnem i pozwoli na swobodne i komfortowe występy. Tradycyjna peleryna wełniana z widocznymi elementami haftu białego, będącego wyróżnikiem kultury i estetyki regionu, stanowić będzie również znak identyfikacyjny z Dolnym Powiślem i element dopełniający tradycyjny strój powiślański.

W ramach projektu odbędą się otwarte konsultacje merytoryczne dla członków zespołów ludowych oraz osób zainteresowanych realizacją zadania.

Zależy nam żeby kompletny strój został zaprezentowany podczas tegorocznego Święta Wsi, czyli Dożynek Gminnych w Brachlewie 2 września w części koncertowej obejmującej występy zespołów ludowych.

Peleryna uzupełni również ekspozycję powiślańskiego stroju ludowego znajdującego się w Pracowni Haftu Artystycznego w Pastwie, zostanie również zaprezentowana podczas edukacyjnych warsztatów regionalnych organizowanych przez naszą instytucję.