Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie znalazł się w gronie beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne – 2022. Nabór do tegorocznej, jubileuszowej 10. edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne ogłaszany przez Narodowe Centrum Kultury został właśnie rozstrzygnięty. Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie zajął 7 miejsce na liście zakwalifikowanych projektów.

W ramach realizacji programu w gminie Kwidzyn przeprowadzona zostanie ponowna analiza potencjału kulturotwórczego określająca kierunek działań kulturalnych na kolejne lata.

Pierwsza taka analiza przeprowadzona została w 2015 roku, kiedy GOK Kwidzyn po raz pierwszy został zakwalifikowany do udziału w programie Dom Kultury +.

To szczególne wyróżnienie dla Ośrodka, gdyż stanowi o swoistym znaku jakości podejmowanych działań kulturalnych wypływających z inicjatyw oddolnych i ukierunkowanych na potrzeby mieszkańców gminy.

 

Rozpoczynamy działania projektowe! Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do współpracy i aktywnego udziału w spotkaniach badawczych.

Przeprowadzona diagnoza ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania GOK w Kwidzynie w życie społeczności lokalnej oraz odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego jej członków.

Będziemy również poszukiwali zasobów naszych społeczności. Nowatorskie działania twórcze staną się możliwe dzięki Wam, ale najpierw zbadamy:

  • nasz potencjał, czyli możliwości rozwoju
  • zasoby, czyli to, co już teraz służy naszemu rozwojowi
  • potrzeby, czyli to, czego nam brakuje do rozwoju

Zapraszamy do współpracy!