Publikujemy dla Was owoc naszej wspólnej pracy: „Diagnozę potrzeb kulturotwórczych mieszkanek i mieszkańców Gminy Kwidzyn”. Powstała, ponieważ chcieliśmy poznać lokalne zasoby i oczekiwania mieszkańców, potrzeby i nieodkryty potencjał lokalnych społeczności. Wszystko dlatego, że nasz ośrodek działa z ludźmi, a nie dla nich.

Spotkaliśmy się w gronie pracowników GOK z ekspertem i autorem diagnozy Damianem Domańskim oraz animatorem z ramienia Narodowego Centrum Kultury Pawłem Gębala. Ustaliliśmy, o co chcemy Was zapytać, jakie obszary zbadać, co jest istotne dla jakości i możliwości realizacji oddolnych działań społeczności lokalnych. Omówiliśmy również metody badawcze.

Rozmawialiśmy także z sołtysami, radnymi, przedstawicielami instytucji, młodzieżą, organizacjami pozarządowymi, KGW, zespołami ludowymi, grupami nieformalnymi i mieszkańcami Gminy Kwidzyn.

W czasie spotkań wypracowaliśmy wiele pomysłów na nowe inicjatywy, wymieniliśmy się spostrzeżeniami dotyczącymi przedsięwzięć kulturalnych realizowanych  na terenie gminy.

Dziękujemy wszystkim za obecność na warsztatach badawczych, za wypełnienie ankiet i zasianie kwiatów na  „łące pomysłów”.

Zachęcamy do zapoznania się z diagnozą, która jest podsumowaniem wspólnych poszukiwań i dyskusji. Stanowi ona dla nas, pracowników ośrodka, jak i dla Was, drodzy mieszkańcy, kompendium wiedzy       o naszych zasobach, potencjale i potrzebach. Dzięki dobrej diagnozie instytucje kultury mogą budować skuteczne narzędzia animacji i edukacji kulturowej. Dla społeczności lokalnej jest ona narzędziem do odnalezienia inspiracji i przestrzeni do działania, motywacji do budowy zaangażowanej i silnej społeczności.

Diagnoza kończy etap spotkań badawczych i jest początkiem niezwykłej przygody, w czasie której możecie realizować własne pomysły na działania kulturalne w swoich społecznościach w ramach Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kwidzyn 2.0.

Wiemy, że na to czekacie! Już pojutrze ogłosimy Konkurs na Inicjatywy Lokalne!

A dziś zapraszamy wszystkich uczestników warsztatów badawczych oraz zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach konkursu na spotkanie podsumowujące diagnozę. Dlaczego warto przyjść? Wspólnie omówimy wnioski z diagnozy, poznamy rekomendacje na przyszłość, które mają znaczenie w procesie ubiegania się o dofinansowanie projektów kulturalnych, gdyż definiują odbiorców działań i potrzeby mieszkańców. Autor diagnozy odpowie na wasze pytania  dotyczące procesu badawczego.

Zaprosimy również Was, mieszkanki i mieszkańców gminy do udziału w Konkursie Inicjatywy Lokalne i odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące formalności, wniosku i regulaminu. Pracownicy GOK będą wspierać pomysłodawców projektów we wszystkich etapach konkursu.

Spotykamy się 13 maja w piątek o godz.18:00 w świetlicy w Rakowcu.

PLIK DO POBRANIA:

DIAGNOZA POTRZEB KULTUROTWÓRCZYCH MIESZKANEK I MIESZKAŃCÓW GMINY KWIDZYN