Za nami ostatnie, ale bardzo ważne spotkanie w ramach w programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022". Podsumowaliśmy spotkania organizowane na terenie gminy Kwidzyn i przedstawiliśmy opracowaną diagnozę potrzeb kulturotwórczych mieszkanek i mieszkańców Gminy Kwidzyn!

„Ponad 200 spotkanych ludzi, wiele rozmów, dziesiątki godzin czytania strategii, raportów i analizowania danych uzyskanych w ankietach oraz redagowania tekstu i werbalizowania rekomendacji.” – mówi Pan Damian Domański ekspert opracowujący diagnozę w naszej gminie i podkreśla wartość opracowanego dokumentu.

LINK do diagnozy: https://tiny.pl/9svwh

„Diagnoza potrzeb kulturotwórczych mieszkanek i mieszkańców Gminy Kwidzyn”, jest zwieńczeniem 1 etapu projektu i początkiem inicjatyw, które ożywią naszą gminę od sierpnia do listopada tego roku. Konkurs na Inicjatywy Lokalne w Gminie Kwidzyn 2.0 został już ogłoszony i zachęcamy do wzięcia udziału!

Opis konkursu, regulamin i wnioski na stronie: https://www.gokkwidzyn.pl/78-jm-sample-data/354-konkurs-na-inicjatywy-lokalne-w-gminie-kwidzyn-2-0